Kontakt

ECO IMPULS Sarajevo

Ul. Titova 11A Sarajevo

Telefon: +387(0) 62 214 777

Email: info@ecoimpuls.ba

ID: 4201474400000

Račun: 338 690 2222 797019 UniCredit Bank

Predsjednik Udruženja: Slaven Dolić

Sekretar Udruženja: Mirela Hamidović

Hvala. Vaša poruka je poslana. Javit ćemo Vam se u kratkom vremenu.