Partneri

Neki od naših poslovnih partnera, prijatelja i pokrovitelja naših projekata …

Delegacija Europske Unije u BiH
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
“JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo
Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH
“SARAJEVO OSIGURANJE” d.d. Sarajevo
KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo
KJKP „SarajevoGas“d.o.o. Sarajevo
JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“d.o.o
Agencije za vodno područje rijeke Save