Projekti

Snagu naših ideja i projekata karakterišu energija, mladost, optimizam i ljepota a svaku priliku koristimo da skrenemo pažnju na ljepotu bh. okoliša i podignemo svejstnost ljudi o potrebi njene zaštite. Posebno smo ponosni na činjenicu da su u ovakvim vremenima svi projekti imali svesrdnu podršku kako instutitucija vlasti na svim nivoima tako i poduzetnika, medija i prijateljskim nevladinih organizacija što nama predstavlja dokaz da dobre ideje mogu okupiti sve naše trenutne razlike.